نمایش نوار ابزار

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷


تصمیم گیری در موضوع مکان مذهبی و فضای سبز شهرک پردیسبه گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه کازرون، جلسه ای جهت تصیمیم گیری بر سر موضوع مکان مذهبی و فضای سبز در شهرک پردیس کازرون برگزار شد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها